Program

Program MRI kurzu 21.2. – 25.2.2022

5. patro, kongresový sál, IKEM

21.2.  pondělí

8:00 – 8:15                     Úvod kurzu, organizační informace

8:15 – 8:35                     Základní fyzikální pojmy
                                         V. Porod

8:35 – 9:30                     Princip MR, základní sekvence
                            R. Galabov

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Vznik obrazu MR, k-prostor
                                       V. Porod            

11:30 –13:00                  Základní kontrast MR obrazů
                                       J. Tintěra

13:00– 13:45                 Oběd

13:45 – 14:30                 Kontrastní látky pro MR
                                       V. Herynek

14:30 – 15:30                 Tomograf MR – hardware
                                      J. Tintěra, V. Porod

15:30 – 16:00                Coffee break

16:00 – 16:45                 Bezpečnostní aspekty vyšetření MR
                                      R. Galabov, J. Tintěra

22.2.  úterý

8:00 – 9:30                     Sekvence MRI a jejich aplikace I
                                       J. Tintěra

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Sekvence MRI a jejich aplikace II
                                       J. Tintěra

11:30 – 13:00                 Potlačení, zvýraznění a kvantifikace signálu
                                       J. Tintěra, J. Žižka

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 15:45                 Rychlé metody MR, paralelní akviziční techniky, Compressed Sensing

                                       J. Tintěra

15:45 – 16:00                Coffee break

16:00 – 17:00                 MR Angiografie a měření rychlosti proudění
                                       R. Galabov, J. Tintěra

17:00                              Večeře

23.2.  středa

8:00 – 9:00                     Kvalita obrazu MR, signál/šum
                                       J. Tintěra

9:00 – 9:45                     Artefakty MR obrazů
                                       J. Tintěra

9:45 – 10:00                  Coffee break

10:00 – 11:30                 Vyšetření CNS I
                                       J. Žižka

11:30 – 13:00                 Vyšetření CNS II
                                       J. Žižka      

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 15:15                 Základy klinického DWI, DTI a fMRI
                                       J. Tintěra

15:15 – 16:00                 Firemní prezentace

16:00 – 16:15                 Coffee break

16:15 – 17:00                 Ukázka systémů Siemens Avanto Fit 1.5T a Vida 3T

                                       Opakování

24.2.  čtvrtek

8:00 – 9:30                     Základy klinické MR spektroskopie
                                       M. Hájek, M. Dezortová

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   MSK – vyšetření lokte, zápěstí, TMJ
                                       A. Šprláková-Puková

11:20 – 13:00                 MSK – vyšetření kolene, ramene, kyčle
                                       M. Keřkovský

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 14:45                 PET-MR – principy a klinické aplikace
                                       A. Šprláková-Puková, M. Dostál  

14:45 – 15:00                Coffee break

15:00 – 17:00                 Praktické ukázky na Siemens Avanto Fit 1.5T a Vida 3T

                                       Opakování

25.2.  pátek

8:00 – 9:30                     Vyšetření malé pánve
                                       Z. Ryznarová

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Vyšetření břicha a hrudníku
                                       D. Cupalová

11:30 – 13:00                 Vyšetření srdce a velkých cév
                                       J. Tintěra

13:00 – 13:45                Oběd

13:45– 15:00                  Závěrečný test

15:00– 16:00                  Ukončení kurzu, rozdání certifikátů RA

Komentáře jsou uzavřeny.