Program

Program MRI kurzu 4.11. – 8.11.2024

5. patro, kongresový sál, IKEM

4.11. pondělí

8:00 – 8:15                     Úvod kurzu, organizační informace

8:15 – 8:35                     Základní fyzikální pojmy

                                       V. Porod

8:35 – 9:30                     Princip MR, základní sekvence

                            V. Porod

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Vznik obrazu MR, k-prostor

                                       V. Porod            

11:30 –13:00                  Základní kontrast MR obrazů

                                       J. Žižka

13:00– 13:45                 Oběd

13:45 – 15:30                 Techniky potlačení a zvýraznění MR signálu

                                       J. Žižka

15:30 – 15:50                Coffee break

15:50 – 17:00                 MR angiografie a měření rychlosti proudění

                                       J.Žižka, V. Porod

5.11. úterý

8:00 – 9:30                     Tomograf MR – hardware (+PET MR)

                                       M. Dostál

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   MR sekvence a jejich aplikace I

                                       J. Žižka

11:30 – 13:00                 MR sekvence a jejich aplikace II

                                       J. Žižka

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 15:15                 Rychlé metody MR, paralelní akviziční techniky,

                                       Compressed Sensing

                                       V. Porod

15:15 – 16:00                 Artefakty MR obrazů

                                       M. Dostál

16:00 – 16:15                Coffee break

16:15 – 17:00                 Bezpečnostní aspekty vyšetření MR

                                       M. Dostál

17:00                              Večeře

6.11. středa

8:00 – 9:45                     Kvalita obrazu MR, signál/šum, umělá inteligence

                                       V. Porod, J. Žižka

9:45 – 10:00                  Coffee break

10:00 – 11:30                 Vyšetření CNS I

                                       J. Žižka

11:30 – 13:00                 Vyšetření CNS II

                                       J. Žižka      

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 14:45                 Kontrastní látky

                                       V. Herynek

14:45 – 15:45                 Zobrazení difuze – DWI, DTI
                                       J. Žižka, V. Porod

15:45 – 16:00                Coffee break

16:00 – 17:00                 Optimalizace a standardizace MR protokolů I
                                       J. Žižka

7.11. čtvrtek

8:00 – 9:30                     Základy klinické MR spektroskopie

                                       M. Dezortová, D. Pajuelo

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   MSK – vyšetření lokte, zápěstí, TMK

                                       A. Šprláková-Puková

11:20 – 13:00                 MSK – vyšetření kolene, ramene, kyčle

                                       M. Keřkovský

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 14:15                 PET-MR – klinické aplikace

                                       A. Šprláková-Puková, M. Keřkovský       

14:15 – 15:15                 Optimalizace a standardizace MR protokolů II – praktické ukázky

                                       L. Klzo       

15:15 – 15:30                Coffee break

15:30 – 17:00                 Praktické ukázky MR vyšetření: Siemens Avanto Fit 1.5T a Vida 3T
                                       L. Klzo

8.11. pátek

8:00 – 9:30                     Vyšetření malé pánve

                                       Z. Ryznarová

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Vyšetření břicha a hrudníku

                                       D. Cupalová

11:30 – 12:30                 Vyšetření srdce a velkých cév

                                       V. Porod, L. Klzo


12:30 – 13:00                 Dotazy & diskuse

                                       L. Klzo, V. Porod

13:00 – 13:45                Oběd


13:45– 15:00                  Závěrečný test

15:00– 16:00                  Ukončení kurzu, rozdání certifikátů RA

                                       V. Porod

Komentáře jsou uzavřeny.