Program

Program MRI kurzu 30.10. – 3.11.2023

5. patro, kongresový sál, IKEM

30.10.  pondělí

8:00 – 8:15                     Úvod kurzu, organizační informace

8:15 – 8:35                     Základní fyzikální pojmy

                                       V. Porod

8:35 – 9:30                     Princip MR, základní sekvence

                                     V. Porod

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Vznik obrazu MR, k-prostor

                                       J. Tintěra            

11:30 –13:00                  Základní kontrast MR obrazů

                                       J. Tintěra

13:00– 13:45                 Oběd

13:45 – 15:30                 Potlačení, zvýraznění a kvantifikace signálu

                                       J. Tintěra, J. Žižka

15:30 – 16:00                Coffee break

16:00 – 17:00                 Tomograf MR – hardware

                                       J. Tintěra, V. Porod

31.10.  úterý

8:00 – 9:30                     Sekvence MRI a jejich aplikace I

                                       J. Tintěra

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Sekvence MRI a jejich aplikace II

                                       J. Tintěra

11:30 – 13:00                 Rychlé metody MR, paralelní akviziční techniky,

                                       Compressed Sensing

                                       J. Tintěra

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 14:45                 Kontrastní látky pro MR

                                       V. Herynek

14:45 – 15:45                 Artefakty MR obrazů

                                       J. Tintěra

15:45 – 16:00                Coffee break

16:00 – 17:00                 Bezpečnostní aspekty vyšetření MR

                                       J. Tintěra

17:00                              Večeře

1.11.  středa

8:00 – 9:45                     Kvalita obrazu MR, signál/šum, umělá inteligence

                                       J. Tintěra

9:45 – 10:00                  Coffee break

10:00 – 11:30                 Vyšetření CNS I

                                       J. Žižka

11:30 – 13:00                 Vyšetření CNS II

                                       J. Žižka      

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 14:45                 MR Angiografie a měření rychlosti proudění

                                       J. Tintěra

14:45 – 16:00                 Základy klinického DWI, DTI a fMRI

                                       J. Tintěra

16:00 – 16:15                 Coffee break

16:15 – 17:00                 Ukázka systémů Siemens Avanto Fit 1.5T a Vida 3T

                                       Opakování

2.11.  čtvrtek

8:00 – 9:30                     Základy klinické MR spektroskopie

                                       M. Hájek, M. Dezortová

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   MSK – vyšetření lokte, zápěstí, TMJ

                                       A. Šprláková-Puková

11:20 – 13:00                MSK – vyšetření kolene, ramene, kyčle

                                       M. Keřkovský

13:00 – 13:45                Oběd

13:45 – 14:45                 PET-MR – principy a klinické aplikace

                                       A. Šprláková-Puková, M. Dostál  

14:45 – 15:00                Coffee break

15:00 – 17:00                 Praktické ukázky na Siemens Avanto Fit 1.5T a Vida 3T

                                       Opakování

3.11.  pátek

8:00 – 9:30                     Vyšetření malé pánve

                                       Z. Ryznarová

9:30 – 9:45                    Coffee break

9:45 – 11:15                   Vyšetření břicha a hrudníku

                                       D. Cupalová

11:30 – 13:00                 Vyšetření srdce a velkých cév

                                       J. Tintěra

13:00 – 13:45                Oběd

13:45– 15:00                  Závěrečný test

15:00– 16:00                  Ukončení kurzu, rozdání certifikátů RA

Komentáře jsou uzavřeny.